Ráj pro dyslektické děti – specializovaná škola v USA

Details

Chceme se s Vámi podělit o video z americké základní a střední školy Jemicy. Při jeho zhlédnutí asi většinu dyslektiků napadne, proč jen nemohli takový přístup ve škole zažít také?

Tato škola totiž patří mezi řadu škol v USA, které zavedly specializovanou výuku vytvořenou právě tak, aby co nejlépe vyhovovala dětem se specifickými poruchami učení.  V tomto případě jde navíc o školu, která se věnuje výhradně pouze této specializaci a to již celých 40 let.

V tomto krátkém sestřihu tedy můžeme vidět, jak vypadá taková škola, která se kontinuálně zabývá specializovanou výukou a má za cíl dětem co nejvíce pomoci s jejich slabšími stránkami jako čtení, psaní a zároveň co nejvíce rozvíjet činnosti, ve kterých vynikají.

Nemáme v úmyslu propagovat konkrétně tuto školu a uvědomujeme si i záměr tvůrců videa působit co nejemotivněji, aby přesvědčili rodiče k investici do nemalého školného.  Přesto ale věříme, že stojí za zhlédnutí. Už jen jako demonstrace toho, že škola nemusí být pouze místem stresu a ukázkou toho, že vzdělání by mělo být vedeno dobře a ne jen tak, jak jsme prostě zvyklí.

Video je bohužel dostupné pouze v angličtině. Proto alespoň ve stručnosti shrneme jeho obsah.  Vystupují zde dojatí rodiče, kteří komentují, jak se u jejich dětí po přestupu z běžné školy změnil přístup k učení a chuť chodit do školy. To následně potvrzuje pedagogický sbor i žáci samotní. Dále jsou rozebírány jednotlivé aspekty výuky jako například multi-senzorický přístup tedy zapojování všech smyslů a další.

Věříme, že toto video pro Vás bude pozitivní inspirací vyrazit na symbolickou cestu za skvělým vzděláním, Vaše Moje dyslexie.

Dozvědět se více O nás – zde. 

 

Similar Articles to read

Commets