Jak funguje „dyslektický“ mozek?

Díky současným technologiím můžeme přesně pozorovat, jak funguje náš nervový systém. To může pomoci k pochopení toho, jak odlišně od běžné populace informace zpracovávají dyslektici. Základní odlišností běžného a dyslektického mozku...

Přijďte oslavit Den Dyslexie!

9.9.- 10.9  se pořádá již tradiční Den Dyslexie ve Veletržním paláci Národní Galerie v Praze. Tento rok půjde již o šestý ročník této ve světě ojedinělé události. Motto tohoto ročníku je:  „Zapomeňte na pravopis, oslavte...

Naše kampaň DYS-SVĚT

Lidé s dyslexií a jinými specifickými poruchami mají problémy se čtením, psaním, pozorností a podobnými věcmi. Proč jsme tedy zvolili takovou kampaň? Nechtěli jsme upozorňovat na to, že dyslektikům nejde...

Dotazník

Drazí čtenáři, chceme Vám přinášet opravdu užitečné informace a služby. Pomozte nám zjistit, co Vás  jako rodiče dětí či samotné dospělé se specifickými poruchami učení (SPU) nejvíce zajímá. Jaké služby využíváte...