Dyslektikům ve světě pomáhá nový speciální typ písma

Zrcadlově otočená písmena, slova, která nedávají smysl nebo zaměněná za zcela jiná slova, potíže, které jsou pro nás dyslektiky běžné.  Znesnadňují nám čtení, psaní a v důsledku toho třeba i učení.

Problém spočívá v tom, že běžný font obsahuje řadu písmen, která si jsou podobná. Stačí například zrcadlově otočit „b“ a je z něj „d“, převrátit „n“, které se hned změní na „u“ a podobně. Dyslektikům se písmena před očima nejen otáčejí, ale také splývají (například „i“ s „j“), ztrácejí se nebo se jim doslova ‚rozletí‘ po stránce, místo aby stála za sebou v řádku.

Speciální font pro dyslektiky účinně pomáhá všechny tyto problémy odstranit. Vytvořil jej holandský designér Christian Boer, který je sám dyslektik. Cítil potřebu vyvinout písmo, v němž se budou všechny znaky od sebe lišit.

Boerův font je podobný písmu Comic Sans a na první pohled vypadá jako klasické patkové písmo. Pro dyslektiky jde ale o zásadní změnu. Písmo je jinak prohnuté a tvoří tak naprosto odlišné znaky – kupříkladu „b“ je prohnutější a nelze zaměnit s „d“. U jiných znaků byly prodlouženy některé části (například nožička u „h“, aby nedocházelo k záměně s „n“) či ke změně hloubky prohnutí a výšce ukotvení znaku – to se týká písmen „v“, „w“ a „y“. Jednotlivé znaky jsou dál od sebe, aby text nesplýval, a navíc mají tlustší základnu, díky čemuž dyslektikům ‚nelítají‘ po stránce.

Christian Boer font pro dyslektiky vyvíjel už během svých studií na Utrechtské akademii umění. Po jejím dokončení v roce 2008 studoval účinnost svého písma na univerzitě v Amsterdamu a v Twente. Z jeho sledování vyplynulo, že 84 % dyslektiků toto písmo přečte rychleji a 77 % čtenářů udělá méně chyb než při čtení běžného písma. Tento font je možné si zdarma na jeho stránce stáhnout, bohužel pro nás mu chybí česká diakritika, že by inspirace pro české grafiky?

Commets