Jak 5 x jinak přistoupit k jedné studijní látce

Využívat více edukačních přístupů k jedné látce není většinou na škodu, zvláště pak u dětí se specifickými studijními poruchami, které mohou hůře udržovat pozornost při jednolitém výkladu. 

Kombinace různých metod má navíc i tu výhodu, že umožňují vyniknout těm žákům, kterým se v jiných aktivitách tolik nedaří a tím jim dodat motivaci i zlepšit sebedůvěru.  Proto jako malou pomoc uvádíme konkrétní ukázku užití různých přístupů při výkladu látky o vypařování.


Téma: Vypařování

Přístupy:

1.

KULTURNĚ – HISTORICKÝ 

Diskutovat: Jak byl princip vypařování užíván v historii (k získání pitné vody, pro ochlazování)?

Jak bylo vypařování používáno v odlišných oblastech, komunitách? Jaké se vyskytli problémy?

2.

LOGICKO-MATEMATICKÝ

Diskutovat: Je v místnosti stejné množství vody když, se vypaří miska z vody? Jak se to změní?

Jak a kdy se věci vypařují?

Co můžeme přirovnat k procesu vypařování?

3.

VERBÁLNĚ-LINGISTICKÝ

Brainstromovat a tvořit konceptuální mapy.

Parafrázovat či sumarizovat textu o vypařování.

Udělat rozhovor s tekutinou o vypařování, klást ji otázky, co by asi odpovídala?

Vytvořit dobrodružný příběh se zápletkou s vypařováním.

4.

VIZUÁLNÍ

Kreslit různé situace, kdy dochází k vypařování.

Nakresli komiks o benzinové kapce, která se vypařuje z auta.

5.

POHYBOVÝ

Zahrát malou scénku, ve které, žáci hrají vypařující se molekuly a kulisy konkrétní scény.

Nechat je vymyslet jak a za jakých podmínek by se scéna odehrávala při opačném procesu.

Více informací: tento přehled čerpá z knihy Diane Montgomery Able Gigted and Talented Underachievers.

 Pro Vás publikovala redakce Moje dyslexie . Dozvědět se více O nás – zde. 

Similar Articles to read

Commets