Jak funguje „dyslektický“ mozek?

Details

Díky současným technologiím můžeme přesně pozorovat, jak funguje náš nervový systém. To může pomoci k pochopení toho, jak odlišně od běžné populace informace zpracovávají dyslektici.

Základní odlišností běžného a dyslektického mozku je činnost levé hemisféry. Ta je u dyslektiků méně aktivní. Řadu činností, které běžně zpracovává (především systematicko-logického charakteru), tak u dyslektiků řeší pravá hemisféra, která je naopak aktivnější. S tím je spojena i velikost hemisfér, kdy u běžné populace je levá lehce větší, zatímco u dyslektiků je větší pravá nebo jsou symetrické.

Abychom Vám tyto rozdíly více přiblížili, vytvořili jsme na základě reálných snímků mozkové aktivity zjednodušenou grafiku zcela ukázkové systematické činnosti, jako je čtení.

 

mozky čtení

 

Odlišné výsledky a schopnosti dyslektiků a nedyslektiků jsou tedy logickým vyústěním odlišného způsobu zpracování informací a měly by tak být i chápany a akceptovány. Jelikož je neurologie jednou z oblastí, kde toho stále víme relativně málo, objevují se i v této problematice nové objevy a teorie. Jedna z dalších teorií je popsána i ve článku: Jaké jsou pozitivní projevy dyslexie? Rozpoznejte je u sebe nebo svém okolí., který i díky ní určitě také stojí za přečtení.

Similar Articles to read

Commets

Comments