O nás

Institut DE, z.ú.

Bojujeme za větší informovanost a lepší služby v oblasti specifických poruch učení a vzdělávání vůbec.

Věříme totiž, že lidská různorodost je základním kamenem kvalitní společnosti. Je ale třeba si pomáhat překonávat individuální problémy, abychom mohli čerpat z jejich plodů, jimiž jsou odlišné lidské vlastnosti a schopnosti.

 Naše mise

Být informačním bodem pro dyslektickou komunitu v České a Slovenské republice, který máte rádi.

Naše vize

Být významným nositelem pozitivní změny ve vnímání lidské různorodosti a přístupu ke vzdělání.


Slovo ředitelky

Drazí čtenáři,

sama jsem dyslektik a mám za sebou „klasické“ stresující zkušenosti ze školy z hodin českého a cizího jazyka. Samozřejmě i v jiných předmětech pro mě bylo vždy obtížné udržet pozornost či si dobře zapamatovat věci pouhým memorováním bez kontextu.  Různé problémy, hlavně se „slepotou“ vůči chybám v textu, mám doteď a jsou překážkou zvláště v netolerantní společnosti, kde lidé soudí spíše to, zda jste někde udělali chybu, než co vlastně píšete (ono je to totiž snazší).  Sama miluji literaturu a způsob vyjadřování je pro mne důležitý, ale extrémní reakce na chyby takového typu mě vždy přiváděly spíše na myšlenku, jakou má asi ten druhý chybu, kterou by si nepřál, aby takto někdo hned soudil?

Rozhodně ale věřím, že i když to někdy není lehké, je třeba neházet flintu do žita, naopak. Chci i Vás podpořit, ať to neděláte. Chci, ať si stojíte za tím, že když Vám třeba něco nejde (tak rychle či dobře), neznamená to vůbec nic o věcech, které Vám jdou, nebo o tom jací jste lidé. Ať nevzdáváte práci nebo studium, ať již u sebe nebo u svých dětí.  Vždyť  například z řady statistik v USA a Velké Británii vychází, že mezi nejúspěšnějšími podnikateli je nadprůměrný počet dyslektiků. Mnoho z těchto dyslektiků přiznává, že je k vlastnímu podnikání přivedla obava, že by v normálním zaměstnání příliš neuspěli. Právě proto jsem vybudovala naší organizaci, abychom Vám mohli přinášet co nejvíce informací týkajících se života s dyslexií. Protože dobře znát sám sebe je jeden z hlavních kroků k úspěchu i k lepšímu vztahu k ostatním.

Sama jsem si například díky lepšímu pochopení, jak funguje můj mozek, začala při studiu vytvářet studijní materiály tak, aby vyhovovaly přímo mě, a úspěšně jsem díky tomu absolvovala hned několik vysokoškolských oborů. Proto chci motivovat i Vás. Dále bych ráda bojovala s tím, aby v široké veřejnosti nepanovaly ve vztahu k dyslexii některé současné předsudky.

Dejte nám vědět, jaké jsou Vaše zkušenosti, jaké jsou Vaše názory, jak se Vám líbí naše články, a já věřím, že se nám společně podaří podpořit naší komunitu.

Vaše Barbora Lípová,

ředitelka Institutu DE.

Foto Lípová 1

 


Podpořili nás

PJ logoJCD

 

 

 

Všem partnerům moc děkujeme za poskytnutou pomoc!


 Spolupráce

Zajímá Vás tato problematika, věnujete se oborům, o kterých píšeme nebo bychom mohli psát?

Chtěli byste přispívat na web nebo se jinak zapojit?

Chcete navázat spolupráci v konkrétní věci?

Rádi byste nám nabídli zvýhodněnou službu nebo u nás inzerovali?

Kontaktujte nás na info@mojedyslexie.cz, rádi se pobavíme o Vašich nápadech!


Podpořte nás   

Jakoukoli částkou pomůžete zlepšit informovanost a služby pro „dys“ komunitu.

V případě zájmu o potvrzení daru pro neziskovou organizaci pro daňové účely či vystavení Vašeho jména nebo jména Vaší firmy v sekci Podpořili nás, nás prosím kontaktujte na email: info@ mojedyslexie.cz .

Děkujeme! Institut DE, z.ú.

InstitutDE      logo-moje-dyslexie-celé