Co je to dyslexie? Jaké jsou její příčiny a projevy?

Details

Dyslexie patří mezi nejčastější specifickou poruchu učení, která ovlivňuje především čtení, psaní, krátkodobou paměť a další s tím související projevy. V určité míře se vyskytuje zhruba u 8–10 % populace. Dyslexie může a nemusí být doprovázena dalšími „poruchami“ jako dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, dyskalkulie a další.

Proč mám dyslexii?

Nejčastější příčinou, na které se odborníci v současné době shodují, je vliv genů. V rámci rodiny se přenesení tohoto genu děje přibližně u 40 až 50 % případů. Dyslexie ale může být způsobená i jinými faktory jako vývoj dítěte v těhotenství a podobně.

Co to vlastně přesně „je“?

Dyslexie je porucha nervového systému, respektive oslabená funkce určité části levé hemisféry. V praxi to pak vypadá tak, že s činnostmi, které jsou běžně spravovány levou hemisférou, jako například čtení, musí „vypomáhat“ i pravá hemisféra. Což vytváří odlišné fungování mozku při některých činnostech. O tom více ve článku: Jak funguje „dyslektický“ mozek?.

(Někteří vědci jsou ale v odlišnosti fungování nervového systému ještě mnohem dále. Jestli chcete vědět víc, přečtěte si i náš článek: Nedoceněné výhody dyslexie.)

Mizí dyslexie v dospělosti?

Dyslexie v dospělosti nemizí, jedinci ji mohou kompenzovat výběrem typu činnosti, ale principiálně je „napořád“. O to důležitější je právě pokoušet se vybírat si co nejvíce ty činnosti, které nám jdou a ne naopak. Bohužel také nemizí negativní pocity nedostatečnosti a nízkého sebevědomí, pokud byl v dětství zvolený nevhodný přístup.  Odkaz.   V některých případech může dojít ke zlepšení určitým „dozráním“ nervového systému, ale jde spíše o určité konkrétní posuny u některých osob než obecné pravidlo.

Když si nejsem jistý, jestli se mě dyslexie týká?

Prohlédněte si níže vypsané projevy a zjistěte, zda je u sebe nebo někoho ve Vašem okolí vidíte. V případě, že si myslíte, že by se Vás to nebo Vašeho dítěte mohlo týkat, rozhodně doporučujeme navštívit specializovaná speciální pedagogická centra. Těch je celá řada a můžete v nich absolvovat specializovaný test. Tento „dyslektický test“ bude zkoumat především Vaše čtení, psaní, poslech a další. Rozhodně se není čeho bát a budete brzo vědět více. Tento typ testů zvláště doporučujeme u dětí a studentů, kteří ve školní docházce často i na vysoké škole mohou díky „oficiálnímu dyslektickému potvrzení“ získat zvláštní pomoc či úpravu výuky nebo hodnocení.

Co dyslexie není?

Není to lenost či hloupost. Není spojená s konkrétní hladinou IQ ani se nevztahuje pouze na určitou rasu či pohlaví. Není „pouze“ psychologickým či společenským jevem.

Co je to dvojí výjimečnost?

Dyslexie a jiné specifické poruchy učení se mnohdy vyskytují u jedinců s velmi vysokým IQ. Ti jsou pak označováni za „dvojitě výjimečné“ právě pro svou dyslexii a inteligenci. Jejich schopnosti v některých činnostech vůči jiným jsou pak často vidět velmi výrazně. V zahraničí existují i školy, které se zaměřují právě na takovouto mládež.

PŘEHLED PROJEVŮ:

Problémy se čtením

 • Pomalé čtení
 • Čtení s obtížemi
 • Únava ze čtení
 • Obtížné soustředění se na čtení po dlouhou dobu
 • Zapomínání neznámých slovíček, i když už se je učili mnohokrát
 • Zapomínání na to, co bylo právě přečteno
 • Pletení si podobně vypadajících či znějících písmen jako například b a d, b a p a další
 • Potřeba text číst vícekrát dokola
 • Přehlédnutí písmena či slova
 • Vynechávání drobných slov jako předložek a podobně
 • Ztrácení se v hustším textu při čtení
 •  Obtíže s vnímáním obsahu textu při soustředění se na samotné čtení
 • Problém se správným psaním a výslovností (zvláště pak u cizích jazyků, kde se psaní a výslovnost neshodují nebo jsou jinak komplikované)
 • Přeskakování písmen v psaném i čteném projevu (může se projevovat jako čtení zcela jiného slova)

 Problémy s psaním

 • Ztrácení písmen či slov
 • V cizích jazycích s odlišnou výslovností než psaný text (jako anglický, francouzský jazyk a další) tendence psát slova „foneticky“ (tak jak se vyslovují)
 • Chaotické psaní s nutností řady organizačních revizí (zvláště u delších prací)
 • Omezená písemná slovní zásoba u cizích jazyků kvůli nejasnostem jak se píší

 Další projevy, které se často vyskytují u dyslektiků:

 • Obtíže s pamatováním si časových rozvrhů a jiné obtíže s časovou a jinou organizací (systematičnost, dokončit věci na čas atd.)
 • Obtíže s prostým memorováním a učením se „slovo od slova“
 • Mírné problémy s pohybovou koordinací
 • Obtíže s pamatováním si domácích úkolů, jmen, míst a směrů
 • Potíže s oblékáním (např. nasazení bot na špatnou nohu)
 • Problém s příjmením a zapamatováním si příliš pokynů či informací naráz
 • Problémy s určováním směru (ztratí cestu i ve známé oblasti)
 • Časté pletení pravá/ levá,  sever/jih,  nahoře/dole
 • Rychlá ztráta koncentrace a pozornosti
 • Špatná krátkodobá paměť, zároveň dobrá dlouhodobá
 • Častá neklidnost (zvláště při stylu výuky „seď a čti si“)
 • Časté změny nálad (mnohdy spojené s frustrací)
 • Obtížné vybavení některých vizuálních či zvukových vjemů (např. dané slovo „nevidí“, jak má být napsané či přečtené)

Jsou nějaká pozitiva dyslexie?

O pozitivech se vede široká diskuze a názory se na to liší. Většinou jsou ale zmiňovány vlastnosti jako kreativita, inovativní přístup, vizuální cit, schopnost řešit komplexní problémy a vidění souvislostí a další.

Konkrétní výpis projevů čerpáme z knihy Dyslexia: Time for talent od autorky Caroliny Frohling, kterou pro její přehlednost, obsáhlost a zároveň konkrétnost vřele doporučujeme všem rodičům a jiným, kteří se o dyslexii a technikách, jak s ní pracovat, chtějí dozvědět více. Zatím je bohužel dostupná pouze v angličtině (i když jednoduché a čtivé), ale třeba se dočkáme jednou i českého překladu.

 

Similar Articles to read

Commets

Comments