Naše kampaň DYS-SVĚT

Lidé s dyslexií a jinými specifickými poruchami mají problémy se čtením, psaním, pozorností a podobnými věcmi. Proč jsme tedy zvolili takovou kampaň? Nechtěli jsme upozorňovat na to, že dyslektikům nejde...

Dotazník

Drazí čtenáři, chceme Vám přinášet opravdu užitečné informace a služby. Pomozte nám zjistit, co Vás  jako rodiče dětí či samotné dospělé se specifickými poruchami učení (SPU) nejvíce zajímá. Jaké služby využíváte...