Jak funguje „dyslektický“ mozek?

Díky současným technologiím můžeme přesně pozorovat, jak funguje náš nervový systém. To může pomoci k pochopení toho, jak odlišně od běžné populace informace zpracovávají dyslektici. Základní odlišností běžného a dyslektického mozku...