Dotazník

Drazí čtenáři, chceme Vám přinášet opravdu užitečné informace a služby. Pomozte nám zjistit, co Vás  jako rodiče dětí či samotné dospělé se specifickými poruchami učení (SPU) nejvíce zajímá. Jaké služby využíváte...