Zábavně a efektivně na správné psaní slov

Přinášíme další zajímavé video, tentokrát s typem jakým způsobem, lze lépe fixovat psaní cizích slov. Nebojte se metoda je zároveň zároveň zábavná i efektivní a může ji s trochou kreativity vyzkoušet každý jak sám tak se svým dítětem či studentem.

Paní na tom to videu takto připravuje svého dyslektického syna na správné hláskování v jejich rodném jazyce, stejný princip ale můžete uplatnit i v případě, kdy nejste rodilým mluvčím. Tuto metodu by také šlo využít i na další cizí jazyky, jak říkáme záleží jen na Vaší kreativitě.

Video bohužel, nemá české titulky, ale vzhledem k obrázkům to snad ani nevadí. Přesto, ale shrneme základní princip metody:

1.

Složitější a zároveň opakující se kořeny (či jiné části) slov píšeme jinou barvou než zbytek slova.

2.
Pojmy doplňujeme jednoduchými obrázky, které dané slovo vystihují. Ty pak zakreslujeme, jinou třetí barvou.

3.
U slov složených s více slov zachováváme stejné barvy psaní i stejné obrázky.

Důležitým bodem videa, je i zmínka o pravidelnosti. V tomto konkrétním případě maminka uvádí, že se synem trénují každý den pár minut před snídaní. Kratší, ale pravidelné úseky tréningu jakýchkoli dovedností podobného typu určitě také doporučujeme.

Jestli se obáváte, že nejste dost vynalézaví, neumíte kreslit a žádný vhodný obrázek Vás ani nenapadá, zeptejte se svých dětí či studentů, s čím si dané slovo asociují. Určitě Vám pomohou. Stejně tak není důvod se obávat toho, že nevíte, kde přesně dané slovo rozložit. Žádný striktní systém není daný, je jen dobré opravdu dodržovat stejné barvy u stejných částí slov.

Danou metodu nejvíce doporučujeme u dětí, které mají dobré vizuální cítění. Stejně jako u jiných metod, je ale třeba její vhodnost individuálně vyzkoušet.

 

Similar Articles to read

Commets